Doświadczenie:

Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji ekologicznych pasz dla zwierzat gospodarskich. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz opracowaniu odpowiednich procedur zabiegów agrotechnicznych spółka wyeliminowała całkowicie stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Cały proces produkcji pasz przez spółkę jest w pełni tradycyjny, a pozytywny efekt ekonomiczny uzyskiwany jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn zapewniających wysoka wydajność.

Bieżaca działalność:

Spółka produkuje pasze dla bydła oparte głównie na roślinach motylkowatych. Duża zawartość różnych odmian koniczyn, esparcety oraz lucerny siewnej czyni paszę bardzo smaczna dla zwierzat hodowlanych. Największą zaletą pasz naszej produkcji jest duża zawartość łatwo przyswajalnego białka. Spółka od wielu lat współpracuje i dostarcza pasze ekologicznym gospodarstwom rolnym położonym w województwach małopolskim, ślaskim, dolnośląskim i świętokrzyskim.

Plany na przyszłość:

Spółka posiada wieloletnie kontrakty na dostawę pasz do gospodarstw ekologicznych. Spółka planuje rozwój poprzez zwiększenie powierzchni upraw w drodze dzierżawy i zakupu nowych gruntów. Duże grono stałych odbiorców pasz oraz wysoka renoma wśród gospodarstw ekologicznych, a także wysoka jakość oferowanej paszy z łatwościa zapewni bezproblemowy zbyt dla zwiększonej produkcji.